مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم...
مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم

به زندان خیانت هم کشانی دوستت دارم

چه سود از مهر ورزیدن چه حاصل از وفا کردن

مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم[ سه شنبه 28 خرداد 1392 ] [ 02:19 ق.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

نمی پرسی....
 نمی پرسی چرا با دیگرانم ؟

          نمی گویی چرا نا مهربانم؟

               نمی دانی بد اخلاق هوس باز

                     که بعد از تو به عالم بد گمانم[ سه شنبه 28 خرداد 1392 ] [ 02:09 ق.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

خدا....
همه را صدا زدم جز خدا …

هیچکس جوابم را نداد جز خدا …


[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 11:33 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

...
00111100000100000011101000100001001000001010000000110011101
10110000110101111101110001111011101110011100110001100000010
00111000010011101010111110100100111100111000100001010000111
00000001001111000100100010001110011111010101110001100111001
00011111000011111110100001010001001010101111000111111111101
00111010100101001101011101100111011110000000110010100011010
00010011010111111111100011110010010001101110110010001100101
01000000101000000111101100011000111101101001111101001110010
01010010111001110101010011101111001110111011101101101100010
10101110010011111100100101111001010110001001111000111000111
10101001110011111001111011101101011101001111001110111100110
01011111011110111101100110010100100111100001110110010001101
10111111111011101100010110100000000111011100000000011001100
00110000101101100101011000001101110111100011101110101110110
11100000100110011100001101010011100001001100001111111110110
01110000111010010111101110001110111000111110000011001000000
11000101101110000001010000001100000100100100111001101101100
11100010000000000011110101101010110111110111110010100100100
11001101001000111011000001100001001000001000111010110011011
01111011010010100101100011000010111111100011101001100100110
10101110110111000011111111000110001110010010110111001010001
10000101100100000010010011011011001011111111100110111011111
00101011000111011010110110111011101101110110010101111100000
01011000001001101001111110100101010011111000101011011110001
10000111011001001101010110001001101001111111010110001001011


[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 08:39 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

"مقصـــــــــــد" ...
"مقصـــــــــــد" ، مال شهرِ قصه ی بچــــــــــــگی هاست

دنیای آدم بزرگــــــــها، فقط جــــــــــــــاده دارد...


[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 07:44 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

زنده ام تا دیگران زندگی کنند...
ﻭﻗﺘــــﮯ ﻧـــــ ﮧ בﺳﺘــــــﮯ ﺑﺮﺍﮮﮔﺮﻓﺘـטּ ﺍﺳﺖَ


ﻧــــ ﮧ ﺁﻏﻮﺷـــــﮯ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﯾــــ ﮧ


ﻧــــ ﮧ ﺷﺎﻧــــ ﮧﺎﯼ ﺑﺮﺍﮮ ﺗﮑﯿــــ ﮧﺍﻧــﺘــﻈــــﺎﺭ ﻧـבﺍﺷﺘــــ ﮧ ﺑﺎﺵَ ﺧﻨـבﻩ‌ﺍﻡ ﻭﺍﻗﻌـــــﮯ ﺑﺎﺷـב


ﺍﯾــטּ ﺭﻭﺯ‌ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺯﻧـבﻩ‌ﺍﻡ ﺗـــﺎ בﯾﮕﺮﺍטּ ﺯﻧـבﮔـــــﮯ ﮐﻨﻨـב !!!


[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 07:36 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

صدای مبهم....
بعد تو ﻳﮧ صداﮮ مزاﺣﻣﮯ هیچ وقت ولمــ نکرد

ﻳﮧ صداﮮ مبهمی ڪـﮧ هر دمــ تو گوشم

ﻣﮯگفت :

… باﺧﺗﮯ


[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 05:02 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

دلتنـــ ــــــــ ــــگی ...

لطفا هی نپرس دلتنـــ ــــــــ ــــگی چه معنی دارد ؟


 دلتنگی معنی ندارد

 

… درد دارد… درد


[ دوشنبه 27 خرداد 1392 ] [ 04:34 ب.ظ ] [ نگار e ]

[ نظرات() ]

حوا...
حوا” که باشی بعضی ها “هوا ” برشان می دارد که “آدمند ” !!!


[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 11:31 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

تنهایی...
تنهایی تقدیر من نیست ترجیح منه تو نگران من نباشـــ


[ یکشنبه 26 خرداد 1392 ] [ 04:21 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

در...

می آیی در" وا" میشود


میروی در" بسته" میشود


میبینی؟؟؟؟؟؟


در هم (وا)(بسته) میشود[ جمعه 24 خرداد 1392 ] [ 03:13 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

قل هوالله احد...

هیچکس نفهمید که خدا هم تنهاییش را فریاد میکشد... قل هوالله احد...[ جمعه 24 خرداد 1392 ] [ 02:18 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

لباس زن

زیبـاتـریـن لبـاسـی کـه میـتـونـه زن را بـپـوشونـه ؛

بـازوان مـردیـسـت کـه دوسـتـش داره...

 [ جمعه 24 خرداد 1392 ] [ 12:26 ق.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

همدرد...

                                                                                      

فکر می کردم که تو همدردی اما.,0
تو هم ،دردی
[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 11:06 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

یک جام...

 

یک جام با تو خوردن ، یک عمر می پرستی

یک روز با تو بودن ، یک روزگار مستی . . .[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 03:40 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

خنده های ساده....

 همین خنده های ساده توست


وقتی بـا تمـام غصه هایت میخنـدی

تـا من از تمـام غصه هایـم رهــا شوم . . .[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 01:19 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

صدایت را...
ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ

ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ، ﻧﺪﯾﺪﻧﺖ ﺭﺍﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ . . .


[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 01:16 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

"حــ♥ـــوا"
"حــ♥ـــوا"

تـــو....!

مـــگر سیــب را پوســـت کـــنـدے خــوردے ؟؟؟


کــہ دنیـــا ایــטּ گــونه پــوسـتِ مــا را میکنـــد


[ دوشنبه 13 خرداد 1392 ] [ 12:59 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

همه گفتن...

همه گفتن:عشقت داره بهت خیانت می کنه!
گفتم:می دونم!
گفتن:این یعنی دوستت ندارهاااا!
گفتم: می دونم!
گفتن:احمق یه روز میذاره میره تنها میشی !
گفتم:می دونم!
گفتند:پس چرا ولش نمی کنی..؟!

گفتم:این تنها چیزیه که نمی دونم[ دوشنبه 13 خرداد 1392 ] [ 12:56 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

مردم دنیا...

 پیش از این مردم دنیا دلشان درد نداشت


هیچ کس غصه ی این که چه می کرد نداشت
[ چهارشنبه 8 خرداد 1392 ] [ 07:20 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

ای چرخ....

 من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن

هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن!
[ چهارشنبه 8 خرداد 1392 ] [ 07:16 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

img{ -webkit-transform:scale(0.9); /*Webkit: Scale down image to 0.8x original size*/ -moz-transform:scale(0.9); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(0.9); /*Opera scale version*/ -webkit-transition-duration: 0.5s; /*Webkit: Animation duration*/ -moz-transition-duration: 0.5s; /*Mozilla duration version*/ -o-transition-duration: 0.5s; /*Opera duration version*/ opacity: 0.7; /*initial opacity of images*/ margin: 0 10px 9px 0; /*margin between images*/ } img:hover{ -webkit-transform:scale(1.1); /*Webkit: Scale up image to 1.2x original size*/ -moz-transform:scale(1.1); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(1.1); /*Opera scale version*/ box-shadow:0px 0px 30px gray; /*CSS3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/ -webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Safari shadow version*/ -moz-box-shadow:0px 0px 80px gray; /*Mozilla shadow version*/ opacity: 1; -webkit-transform: rotate(-10deg); } >
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات