تبلیغات
Ɐṭașḣ ℬℒoℊ - ......
......

در دلـــــــــــــــــــــــی هـر چنــــد دوری از نظــــــــــــــــــــر
خوشـــــــــــــتر آن روزی که بــاز آیـــــــــــی ز دربا تـــــــــــو ما را خوشــتــرین دیـــدار بـادهر کجـــا هستی خــدایت یــار باد

 [ سه شنبه 31 فروردین 1395 ] [ 02:58 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

img{ -webkit-transform:scale(0.9); /*Webkit: Scale down image to 0.8x original size*/ -moz-transform:scale(0.9); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(0.9); /*Opera scale version*/ -webkit-transition-duration: 0.5s; /*Webkit: Animation duration*/ -moz-transition-duration: 0.5s; /*Mozilla duration version*/ -o-transition-duration: 0.5s; /*Opera duration version*/ opacity: 0.7; /*initial opacity of images*/ margin: 0 10px 9px 0; /*margin between images*/ } img:hover{ -webkit-transform:scale(1.1); /*Webkit: Scale up image to 1.2x original size*/ -moz-transform:scale(1.1); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(1.1); /*Opera scale version*/ box-shadow:0px 0px 30px gray; /*CSS3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/ -webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Safari shadow version*/ -moz-box-shadow:0px 0px 80px gray; /*Mozilla shadow version*/ opacity: 1; -webkit-transform: rotate(-10deg); } >