تبلیغات
Ɐṭașḣ ℬℒoℊ - ......
......
روی دستش، پسرش رفت، ولی قولش نه!نیزه ها تا جگرش رفت، ولی قولش نه!این چه خورشیدِ غریبی ست که با حالِ نزار،پای نعشِ قمرش رفت، ولی قولش نه!باغبانی ست عجب! آن که در آن دشتِ بلا،به خزانی ثمرش رفت ، ولی قولش نه!شیر مردی که در آن واقعه هفتاد و دو بار،دستِ غم بر کمرش رفت، ولی قولش نه!جان من برخیِ ” آن مرد ” که در شط فرات،تیر در چشمِ ترش رفت، ولی قولش نه!هر طرف می نگری نامِ حسین است و حسین،ای دمش گرم!! سرش رفت، ولی قولش نه!


[ شنبه 10 آبان 1393 ] [ 12:36 ب.ظ ] [ нσѕєιη* ** ]

[ نظرات() ]

img{ -webkit-transform:scale(0.9); /*Webkit: Scale down image to 0.8x original size*/ -moz-transform:scale(0.9); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(0.9); /*Opera scale version*/ -webkit-transition-duration: 0.5s; /*Webkit: Animation duration*/ -moz-transition-duration: 0.5s; /*Mozilla duration version*/ -o-transition-duration: 0.5s; /*Opera duration version*/ opacity: 0.7; /*initial opacity of images*/ margin: 0 10px 9px 0; /*margin between images*/ } img:hover{ -webkit-transform:scale(1.1); /*Webkit: Scale up image to 1.2x original size*/ -moz-transform:scale(1.1); /*Mozilla scale version*/ -o-transform:scale(1.1); /*Opera scale version*/ box-shadow:0px 0px 30px gray; /*CSS3 shadow: 30px blurred shadow all around image*/ -webkit-box-shadow:0px 0px 30px gray; /*Safari shadow version*/ -moz-box-shadow:0px 0px 80px gray; /*Mozilla shadow version*/ opacity: 1; -webkit-transform: rotate(-10deg); } >